Yangın Merdivenleri

Kaliteli malzeme, ömürlük dayanıklılık

Yangın, deprem gibi doğal afetler ülkemiz coğrafyasında sıklıkla karşılaştığımız ve tedbirleri zamanında alınmazsa zararı çok olan felaketlerdir. Bir yangın durumunda, özellikle çok katlı apartmanların hızlı bir şekilde tahliye edilmesinde sağlam ve dayanıklı inşa edilmiş bir yangın merdiveni hayati öneme sahiptir.

Olası bir tahliye durumunda, çok katlı bir binada tüm dairelerin bir anda yangın merdivenine doğru koşması ve tahliye sırasında evlerinde değerli bulduğu eşyalardan da yanına alabildikleriyle birlikte hareket etmesi, hızlı bir tahliyeyi sağlamanın yanı sıra, ağır yükleri taşımayı da garantileyen bir yangın merdivenini gerekli kılmıştır.

Yangın sırasında canlıların güvenliğini önceden sağlamak için yapıların dışında kurgulanan ve canlıların yangın ortamından tahliyesi için oluşturulan merdivenler yangın merdiveni olarak adlandırılır. Yangın tehlike durumunda insanların ve diğer tüm canlıların kurtarılmasına yarar. İtfaiyeciler ve tüm canlılar kullanılır. Z tipi ve dairesel yangın merdivenleri olarak 2 gruba ayrılır.

Yeni yapılarda belirli yüksekliğe sahip binaların yangın merdiveni yapmasının zorunlu olduğu yangın yönetmeliğinde belirtilmektedir. Standart yangın çıkışı ve kapısına sahip olan binalarda yangın merdivenleri bina planına dahil edilir. Demir veya çelikten yapılan ve binanın dışında yer alan yangın merdivenleri de yangın yönetmeliği standartlarının oluşturulabilmesi için kullanılmaktadır.

Yangın Merdivenleri Standartları

Kaliteli malzeme, ömürlük dayanıklılık

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik maddeleri uyarınca yapılan düzenlemelerin yanı sıra, tüm yapı sahiplerinin Yangın Merdiveni Yönetmeliği gereksinimlerini bilmesi gerekmektedir. Hemen her yıl bina kanununa ek düzenlemeler yapıldığı bilindiği için, firmamız bünyesindeki profesyonel personelimizin düzenli takip ettiği bilgilerden biri de bu tür yönetmelik değişiklikleridir.

 •  Bir kaçış merdiveninin indiği nokta ile dış açık alan arasındaki uzaklık, yangın merdiveninin zemin düzeyindeki güvenlikli dolaşım alanına indiği nokta açık-seçik görülebilen ve güvenlikli bir dış açık alana doğrudan erişilebilen bir yerde olmalıdır.
 •  İç kaçış merdivenlerinden boşalan kullanıcı yükünü karşılayacak yeterli genişlikte dışa açık kapı olması halinde maksimum uzaklık 10 m’yi aşmamalıdır.
 • Sprinkler korunumlu yapılarda 15 metre olabilir.
 •  Kaçış merdivenlerinde her döşeme düzeyinde 17 basmaktan çok olmayan ve 4 basamaktan az olmayan aralıkla sahanlıklar düzenlenmelidir.
 • Sahanlığın en az genişliği ve uzunluğu merdivenin genişliğinden az olmamalıdır.
 •  Düz kollu merdivenlerde, üst koldaki ve alt koldaki rıhtlar arasındaki uzunluğun 1 m’den daha çok olmasına gerek yoktur. Basamaklar kaymaz malzeme olmalıdır.
 • Merdivenlerde baş kurtarma yüksekliği basamak üzerinden en az 210 cm olmalıdır. Sahanlıklar arası kot farkı en çok 300 cm olmalıdır.
 •  Herhangi bir kaçış merdiveninde basamak yüksekliği 175 mm’den çok, basış genişliği ise 250 mm’den az olmamalıdır.
 • Kaçış için kullanılmasına izin verilen merdivenlerde, basamağın kova hattındaki en dar basış genişliği, konutlarda 100 mm’den diğer yapılarda 125 mm’den az olmamalıdır.
 •  Her kaçış merdiveninin her iki yanında duvar, korkuluk ya da küpeşte bulunmalıdır.
 •  Genişliği 80 cm ya da daha az olan merdivenlerin yalnızca bir yanında korkuluk yeterlidir.
 •  Yangın merdiveni kovası ve yangın güvenlik holüne elektrik ve mekanik tesisat şaftı kapakları açılmamalıdır.